Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову ставку – Данилишин

Мировые цены позволяют НБУ решительнее снижать учетную ставку - Данилишин

Зниження облікової ставки до 16,5% – це продовження політики півзаходів, якою Нацбанк дотримується тривалий час.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

На його думку, така політика не сприятиме досягненню амбітних цілей, на яких наголошував прем’єр-міністр України – зростання економіки країни на 40% за 5 років.

“Нацбанк впливає на реальну ставку відсотка, керуючи номінальною ставкою. Рівень реальної процентної ставки (тобто, зменшеною на рівень інфляції) впливає на виробництво й споживання. Стримувальна монетарна політика не створює умов для зростання економіки”, – заявляє Він.

Він запевнив, що у малій відкритій економіці недоліки у функціонуванні кредитного каналу, пов’язані з високими процентними ставками, негативно впливають на обсяги виробництва. Це показали на практиці Бернанке, Гилкрайст і Натальччи (у 2007 році).

“Практично не функціонуючий в Україні фондовий ринок, труднощі із залученням фінансування від інституційних інвесторів і рецесія балансів українських компаній сильно звужують потенційні джерела капіталу. При такій ситуації не варто сподіватися на прискорення зростання економіки”, – повідомляє глава Ради НБУ.

За його словами, позитивні тенденції на валютному ринку, хороші прогнози по врожаю 2019 року і сприятлива для України цінова кон’юнктура на глобальних товарних ринках дозволяли НБУ великими темпами знижувати облікову ставку, пом’якшуючи монетарну політику.

З одного боку, зниження ставок на кредитному ринку є важливим чинником для досягнення тих темпів зростання в майбутньому, які були задекларовані Урядом України. З іншого боку, для НБУ залишається важливим підтримання цінової стабільності і досягнення інфляційної цілі на рівні 5% +/-1%. Зараз пошук балансу між ціновою стабільністю і економічним зростанням триває.

Рейтинг компании